به اتوپیا خوش آمدید!
اینجا همه چیز از زبان ماشین‌بازها گفته می‌شود!

نویسنده: احسان جهانگیری راد

احسان جهانگیری راد

احسان جهانگیری راد

مربی و داور بین المللی کارتینگ، سرپرست پیست کارتینگ ارشاد
دسته‌بندی نشده

آرامسازی قبل از مسابقه

اتوپیا – آرامسازی یا relaxation مهارت بسیار مهمی برای پیشرفت محسوب می‌شود. دانستن این که چگونه بدن خود را آرام کنید از اهمیت بسیار زیادی

ادامه مطلب ...